Opzeggen

Opzeggen moet uiterlijk een maand voor het einde van het kwartaal schriftelijk gebeuren.
Het FNRS lidmaatschap moet u persoonlijk opzeggen dor middel van een e-mail aan: info@fnrs.nl.