Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

 • Dien uw klacht mondeling in bij het personeel.
   
 • Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij:
  Stal ’t Kabel, t.n.v. Sanne Winters,
  Kabel 109, 2153 MD Nieuw Vennep

De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.

 • Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord van of namens Sanne Winters.
   
 • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850 CA  Ermelo.
   
 • SVP zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

Geef uw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan uw instructrice,  de manegehouder of overige manegemedewerkers.


Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten!