FNRS/KNHS

De FNRS behartigt als brancheorganisatie de belangen van de hippische ondernemers in Nederland. Het doel van de  is om ondernemers verantwoord en met plezier hun bedrijf te laten runnen en de ruiters een veilige en plezierige omgeving te bieden om de paarden(top)sport uit te oefenen. Ondernemers kunnen bij de FNRS o.a. hulp krijgen bij het afsluiten van collectieve verzekeringen en het volgen van cursussen en trainingen.

Rijden op een FNRS-ruitersportcentrum

Alle FNRS ruitersportcentra beschikken over goed opgeleide instructeurs en zijn ook in het bezit van het veiligheidscertificaat, uitgegeven door Stichting Veilige Paardensport. Bij een FNRS ruitersportcentrum ben je er dus van verzekerd dat je in een zo veilig en verantwoord mogelijke omgeving onze mooie paardensport beoefent.

FNRS Ruiterpaspoort

Je ontvangt dan het FNRS ruiterpaspoort. Het is een officieel en persoonsgebonden document voor alle manegeruiters die rijden bij een FNRS Ruitersportcentrum. Het ruiterpaspoort geeft toegang tot alle FNRS Ruiteropleidingen, is landelijk erkend en staat garant voor een opleiding van hoog kwaliteits- en veiligheidsniveau. Het is een registratiebewijs rijvaardigheidsniveau. Ook ben je via het ruiterpaspoort automatisch lid van de KNHS, de overkoepelende sportbond.

In het ruiterpaspoort kun je veel dingen registreren, zoals gereden wedstrijden, gereden buitenritten, maar ook wanneer je de eerste paardrijlessen gereden hebt. Op vertoon van je ruiterpaspoort krijg je kortingen op ruiterkampen en voor diverse activiteiten en evenementen en mag je deelnemen aan KNHS wedstrijden. Daarnaast is er een ongevallenverzekering gekoppeld aan het ruiterpaspoort, een belangrijk document dus.

Voordelen op een rij; met het ruiterpaspoort:

  • Ben je direct lid van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond KNHS. Dit lidmaatschap verloopt via de KNHS.
  • Heb je toegang tot de landelijk erkende FNRS-ruiteropleidingen, welke speciaal zijn ontwikkeld om jou plezierig én verantwoord te leren paardrijden. Op elk niveau worden regelmatig proevendagen georganiseerd, waarmee bij goed resultaat promotiepunten zijn te verdienen. Alle ontwikkelingen in je ruiterloopbaan en de behaalde resultaten op de proevendagen worden officieel vastgelegd in het Ruiterpaspoort.
  • Heb je als manegeruiter een extra ongevallenverzekering
  • Kun je eenvoudig doorstromen naar de basiswedstrijdsport van de KNHS middels de manegestartkaart.

Opzeggen lidmaatschap

Het ruiterpaspoort is een verplicht document voor iedereen die rijdt bij een FNRS ruitersportcentrum. Deze heb je aangevraagd via de lesovereenkomst die je hebt getekend bij je eerste les. Het is van jou en vervolgens ben jij de enige die het kan stopzetten.
Een ruitersportcentrum kan jouw ruiterpaspoort/lidmaatschap bij de KNHS dus niet opzeggen, ook niet als je gestopt bent met paardrijden.  Het kan ook niet opgezegd worden als je nog steeds rijdt.

Als je opzegt moet je het minstens 4 weken schriftelijk vóór de verlengingsdatum doen. Deze datum vind je aan de binnenzijde van je ruiterpaspoort boven je naam. Je ruiterpaspoort is vanaf de afgiftedatum 1 jaar geldig en wordt verlengd in die maand.

Heb je al een factuur van de KNHS ontvangen of zelfs al een herinnering of aanmaning? Dan ben je te laat met opzeggen en zal deze factuur voldaan moeten worden. Je kan wel opzeggen, maar de opzegging kan pas worden verwerkt als wij de betaling hebben ontvangen. Als wij de opzegging hebben ontvangen krijg je altijd een bevestiging van de opzegging! Bewaar deze heel goed voor je eigen administratie, want als je geen bevestiging hebt ontvangen is de opzegging bij ons niet verwerkt. Mocht je in de toekomst weer gaan paardrijden, nadat je een opzegging hebt doorgestuurd, kun je makkelijk het ruiterpaspoort weer activeren. Let wel op! Niet betaalde facturen geeft de KNHS uit handen aan: Intrum Justitia.

Wijze van opzeggen:

Stuur een email naar info@stalhetkabel.nl om bij ons aan te geven dat je het lidmaatschap wilt beëindigen. Stuur vervolgens een mailtje naar ledenservice@knhs.nl  Zet je naam, geboortedatum en ruiterpaspoortnummer daarin. 

Heb je vragen over je lidmaatschap of over de F proeven, dan kun je ook bellen met de servicedesk: 0577-408300

Algemene voorwaarden FNRS